1 marca 2021

scan

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że w związku z zanikiem zjawisk lodowych otwiera się dla żeglugi:

  • Odrę Zachodnią od km 29,5 (Przekop Klucz Ustowo) do km 36,55 (granicy z wewnętrznymi wodami morskimi – Trasa Zamkowa)
  • Rzekę Regalicę od km 730,5 (Przekop Klucz Ustowo) do km 741,6 (Jezioro Dąbie)
  • Przekop Klucz Ustowo
  • Przekop Parnicki i Parnicę

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad otwarciem pozostałych odcinków drogi wodnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 –15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

  • Dokument utworzony 1 marca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 23 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content