18 stycznia 2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje o zmianie organizacji ruchu pod mostem Gryfitów na rzece Regalicy w km 734,6.

W dniach 18-20.01.2021 r. zamknięte zostanie zachodnie przęsło żeglugowe (P3). Ruch żeglugowy odbywać się będzie przęsłem wschodnim (P4) w obu kierunkach.

Zmiana organizacji zostanie oznakowana zgodnie z załączonymi ilustracjami. W związku z trwającymi pracami rozbiórkowymi przechodząc wskazanym rejonem należy zachować szczególną ostrożność.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.

Pełna treść komunikatu:

https://szczecin.wody.gov.pl/images/RPC_Komunikaty/Komunikaty_nawigacyjne/Komunikat_%C5%BCeglugowy_03-2021_-_zmiana_organizacji_ruchu_pod_mostem_Gryfit%C3%B3w.pdf?fbclid=IwAR01fhIfvl19Ojj6nKgThusBAW_akFBbLZ_KeR4tjpDiFRF3jfPlGQs0wM4

  • Dokument utworzony 18 stycznia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content