15 października 2020

Zgodnie z art. 43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 284.), oraz §13 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, informuje że przekroczone zostały stany najwyższej wody żeglownej (WWŻ) na wodowskazach:

• Gryfino (Odra Wschodnia) – WWŻ 600 (km 704,1 – 730,5) – obecny stan 602

• Most Długi (Odra Zachodnia) – WWŻ 590 (km 35,5-36,55, Przekop Parnicki, rz. Parnica w km 4,0-4,45) – obecny stan 596

W związku z powyższym uprawianie żeglugi na wyżej wskazanych odcinkach jest zabronione.

Prognozowane są dalsze wzrosty stanów wód, aż do osiągniecia lub przekroczenia stanów wielkiej wody żeglownej (WWŻ) również na innych wodowskazach. Spowodowane jest to silnymi wiatrami z kierunków północnych wywołującymi w rejonie estuarium rzeki Odry zjawisko cofki, oraz z przemieszczająca się w nasz rejon falą wezbraniową. Informacje o bieżących stanach wody są dostępne w oficjalnym całodobowym serwisie państwowej służby hydro-meteorologicznej IMGW pod adresem https://hydro.imgw.pl/. Informacje dotyczące wartości WWŻ pozostałych wodowskazów można znaleźć w zarządzeniu 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej pod adresem: https://szczecin.uzs.gov.pl/klpqg_przepisy_prawa_miejscowego.htm.

W przypadku obniżenia poziomu wody poniżej stanów WWŻ na poszczególnych wodowskazach żegluga z mocy przepisów jest w tych odcinkach dozwolona bez wydawania komunikatu.

  • Dokument utworzony 15 października 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content