12 marca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 12.03.2019 r. OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI jezioro Dąbie – szlak główny wraz z Orlim Przesmykiem, Czapiną, Babiną, Ińskim Nurtem.

Otwarcie żeglugi odbędzie się przy następujących warunkach nawigacyjnych:

  1. dla żeglugi w porze dziennej i dostatecznej widoczności,
  2. przy stałej głębokości tranzytowej wynoszącej 250 cm na głównym torze żeglugowym oznakowanym pławami nawigacyjnymi od ujścia Regalicy do wejścia do Czapiny.

Na jeziorze Dąbie obowiązują ograniczenia zgodnie z §3 Zarządzenia Dyrektora Urzędu
Żeglugi Śródlądowej z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na
śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Zach. 2004, nr 41, poz. 785).

Jednocześnie przypominamy, że do odwołania zamknięte dla żeglugi pozostają:

  • boczne szlaki żeglugowe na jeziorze Dąbie: Tor Dąbie Małe, Tor Lubczyna,
  • boczne odgałęzienia: rzeka Święta, Dąbska Struga, Dąbski Nurt.
  • Dokument utworzony 12 marca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content