2 sierpnia 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od godz.: 08:00 dnia 09.08.2019 r. do godz.: 21:00 dnia 10.08.2019 r. zamyka się dla żeglugi rzekę Odrę Zachodnią w km 36,54 – most Trasa Zamkowa.

Zamknięcie szlaku żeglugowego spowodowane jest organizacją imprezy Szczecin Water Show 2019. Szlak w miejscu zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami na śródlądowych drogach wodnych oraz zabezpieczony przez służbowe jednostki pływające.

Użytkowników śródlądowych dróg wodnych prosimy o korzystanie z alternatywnej drogi wodnej prowadzącej przez rzekę Regalicę. Aktualny harmonogram podnoszenia zwodzonego przęsła mostu kolejowego na rzece Regalicy dostępny jest na stronie internetowej RZGW Szczecin w zakładce: informacja żeglugowa dla rz. Odry i SzczecińskiegoWęzła Wodnego.

  • Dokument utworzony 2 sierpnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content