1 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że: Zamyka się dla żeglugi zachodnie przęsło mostu autostradowego A6 na Odrze Wschodniej w km 727,95. Zamknięcie nie ma wpływu na żeglugę. Przęsło środkowe, którym biegnie szlak pozostaje otwarte. Zamknięcie spowodowane jest zalegającymi przeszkodami nawigacyjnymi.

  • Dokument utworzony 1 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content