11 czerwca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że ZAMYKA SIĘ DLA ŻEGLUGI: rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 – 36,35.

Zamknięcie obowiązuje od 13.06.2019 od godz. 8:00 do 17.06.2019 do godz. 9:00

Zamknięcie związane jest z organizacją imprezy „Dni Morza”, szlak żeglowny przegrodzony zostanie tam mostem pontonowym. Rejon zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkowników śródlądowych dróg wodnych prosimy o korzystanie z alternatywnej drogi wodnej prowadzącej przez rzekę Regalicę. Aktualny harmonogram podnoszenia zwodzonego przęsła mostu kolejowego na rzece Regalicy dostępny jest na stronach internetowych RZGW Szczecin w dziale komunikaty nawigacyjne.

  • Dokument utworzony 11 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content