1 października 2019

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Akademii Morskiej w Szczecinie. W piątek 27 września odbył się uroczysty apel oraz złożenie wieńców pod pomnikiem „Tym co nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W sobotę 28 września u podnóża Wałów Chrobrego odbyła się uroczysta inauguracja rozpoczynająca się przeglądem pododdziałów studenckich, którego dokonali Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie wraz z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po przemówieniach Rektora AM w Szczecinie oraz zaproszonych gości odbyło się ślubowanie studentów. Inauguracja zakończyła się przemarszem pododdziałów studenckich.

  • Dokument utworzony 1 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content