20 listopada 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.
Nr sprawy: Sz-351-223/2020

Termin składania ofert : do dnia 04.12.2020 r. do godziny 15:00

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl w terminie o którym mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik 2

Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik 3

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy

Załącznik 4

Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 5

Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula informacyjna

Załącznik 6

Zmiana terminu

  • Dokument utworzony 20 listopada 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content