Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę

nr sprawy: Sz-351-180/2022

Oferty należy złożyć do dnia 06.12.2022r. do godz. 10:00

  • na adres Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok.29

lub

 

Zamawiający zwraca się z poniższym Zaproszeniem Ofertowym.

Rozstrzygnięcie wyników

Zaproszenie ofertowe

Załącznik A do zaproszenia ofertowego

Formularz oferty

Projekt Umowy

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content