Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę

Nr sprawy: Sz-351-193/2022

Oferty należy złożyć do dnia 14.12.2022r. do godz. 11:00

  • na adres Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok.29

lub

 

Zamawiający zwraca się z poniższym Zaproszeniem Ofertowym.

Rozstrzygnięcie wyników

Zaproszenie ofertowe

Załącznik A do Zaproszenia Ofertowego

Formularz Oferty

Projekt Umowy

  • Dokument utworzony 8 grudnia 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 20 grudnia 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content