13 marca 2019

W dniu 11.03.2019 r. odbyła się XVIII Narada Przednawigacyjna w Szczecinie, w której uczestniczył Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wraz z pracownikami. Spotkanie zostało zorganizowanie przez Związek Polskich Armatorów Śródlądowych we współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra” z Wrocławia i miało na celu wymianę poglądów między armatorami a organami administracji żeglugowej, wodnej i instytucjami nadzorującymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z przedstawicielami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Urzędu Morskiego, Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, Urzędu Marszałkowskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciele środowiska akademickiego a także mediów.

Pierwsza cześć spotkania była poświęcona Infrastrukturze Śródlądowych Dróg Wodnych w szczególności Odrzańskiej oraz Wiślanej Drodze Wodnej. Przedstawiono również analizę potencjału przewozu ładunków wodnymi drogami śródlądowymi. Zostały zaprezentowane przez poszczególnych Dyrektorów RZGW PGW Wody Polskie inwestycje realizowane oraz planowane na poszczególnych zlewniach. Druga część spotkania opierała się na omówieniu przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskich i Żeglugi Śródlądowej Funduszu Żeglugi Śródlądowej, wymagań technicznych jednostek śródlądowych związanych z wprowadzeniem nowej ustawy oraz omówieniu dyrektywy o kwalifikacjach w żegludze, która zostanie wprowadzona w 2020 roku.

  • Dokument utworzony 13 marca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content