16 stycznia 2019

W dniu 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Dyrekcją Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, z przedstawicielami Związku Armatorów Śródlądowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy szkołą kształcącą przyszłych marynarzy żeglugi śródlądowej oraz potencjalnymi przyszłymi pracodawcami lub organizatorami praktyk i staży. Na spotkaniu omówiono także możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczniów klasy o profilu marynarz śródlądowy.
Pani Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie – mgr inż. Elżbieta Moskal zainicjowała podpisanie umowy o współpracy z Dyrektorem UŻS w Szczecinie. Umowa o współpracy ma ułatwić uczniom podnoszenie kwalifikacji oraz dostęp do informacji na temat specyfiki działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowe.

  • Dokument utworzony 16 stycznia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

14 marca 2023

Ważna informacja dot. egzaminów na kapitana kl. B, A oraz z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem egzaminami na kapitana kl. B, A oraz z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi, od dnia 15.03.2023 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie na sesję, która odbędzie się w dniach 14-15-16 czerwiec 2023 r.

Skip to content