16 stycznia 2019

W dniu 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Dyrekcją Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, z przedstawicielami Związku Armatorów Śródlądowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy szkołą kształcącą przyszłych marynarzy żeglugi śródlądowej oraz potencjalnymi przyszłymi pracodawcami lub organizatorami praktyk i staży. Na spotkaniu omówiono także możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczniów klasy o profilu marynarz śródlądowy.
Pani Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie – mgr inż. Elżbieta Moskal zainicjowała podpisanie umowy o współpracy z Dyrektorem UŻS w Szczecinie. Umowa o współpracy ma ułatwić uczniom podnoszenie kwalifikacji oraz dostęp do informacji na temat specyfiki działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowe.

  • Dokument utworzony 16 stycznia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

25 września 2023

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II – rok produkcji 2010”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 10.10.2023 r.  […]

Skip to content