22 października 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą CELNET na świadczenie usług inżyniera kontraktu w ramach Projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług rzecznych RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty systemem informacji rzecznej RIS oraz poprawiona zostanie funkcjonalność już wdrożonego systemu.

  • Dokument utworzony 22 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content