20 lipca 2021

scan

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1863.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że:

ZAMYKA SIĘ DLA ŻEGLUGI:

rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 (most Długi) -36,55(Trasa Zamkowa)

Zamknięcie obowiązuje od 28.07.2021 r.od godz. 8:00 do 02.08.2021 r.do godz. 10:00, zamknięcie żeglugi nie dotyczyjednostek biorących udział w wydarzeniu „Żagle 2021”.

Zamknięcie związane jest z organizacją imprezy „Żagle 2021”, szlak żeglowny przegrodzony zostanie tam mostem pontonowym. Rejon zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkowników śródlądowych dróg wodnych prosimy o korzystanie z alternatywnej drogi wodnej prowadzącej przez rzekę Regalicę. Aktualny harmonogram podnoszenia zwodzonego przęsła mostu kolejowego na rzece Regalicy dostępny jest na stronieinternetowej RZGW Szczecin w dziale komunikaty nawigacyjne: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

  • Dokument utworzony 20 lipca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content