15 czerwca 2022

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 15 czerwca 2022
  • Autor modyfikacji

13 czerwca 2024

Ankieta dot. portalu EuRIS

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej portalu EuRIS (https://www.eurisportal.eu/), który przekazuje najważniejsze informacje dotyczące ruchu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Skip to content