16 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 15.07.2019 r. do odwołania, zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych dla granicznego odcinka rzeki Odry w km 542,4 – 677,5. Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają określenie parametrów eksploatacyjnych akwenu (brak możliwości wykonywania sondowań) oraz utrzymania prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Wskazany odcinek drogi wodnej należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

  • Dokument utworzony 16 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content