16 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 15.07.2019 r. do odwołania, zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych dla granicznego odcinka rzeki Odry w km 542,4 – 677,5. Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają określenie parametrów eksploatacyjnych akwenu (brak możliwości wykonywania sondowań) oraz utrzymania prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Wskazany odcinek drogi wodnej należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

  • Dokument utworzony 16 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

20 maja 2024

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku – echosonda wielowiązkowa

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „echosondy wielowiązkowej GeoSwath Plus”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 06.06.2024 r. Ogłoszenie

Skip to content