27 maja 2019

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w górnym i środkowym biegu Odry prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W związku z powyższym ostrzegamy wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych o możliwych utrudnieniach, napływach oraz przeszkodach nawigacyjnych, które mogą znaleźć się na szlaku. Wykonawców robót hydrotechnicznych, użytkowników jednostek pływających przycumowanych do brzegu oraz właścicieli portów i przystani prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zabezpieczenie sprzętu pływającego.

  • Dokument utworzony 27 maja 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content