A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usługi: specjalisty ds. administrowania siecią informatyczną oraz infrastrukturą serwerową rzecz Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”

« powrót
03.01 2022

Nr sprawy: Sz-351-206/2021
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2022 r. do godz. 12.00
 
Pliki do pobrania:
1. Zaproszenie do złożenia ofert
2. Formularz ofertowy
3. Projekt Umowy
4. Klauzula Informacyjna
 
Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.


Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron