A A A _Drukuj

Remont jednostek pływających – Inspektor 62, Inspektor 63 oraz Inspektor 64

« powrót
17.04 2020

Remont jednostek pływających – Inspektor 62, Inspektor 63 oraz Inspektor 64

 

Znak sprawy: Sz-351-052/2020

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: Remont jednostek pływających – Inspektor 62, Inspektor 63 oraz Inspektor 64

Ogłoszenie w BZP: Ogłoszenie nr 532284-N-2020 z dnia 2020-04-17 r.

 

Pliki

 1.Ogłoszenie o zamówieniu -17.04.2020 r.

2. SIWZ – 17.04.2020 r.

3. Załączniki nr 1,1a-c,2,3,4,5 do SIWZ (edytowalne) – 17.04.2020 r.

4. Informacja dotycząca sesji otwarcia ofert

5. Informacja otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 28.04.2020 r.

 

Termin składania ofert: 28.04.2020 r. godz. 10:00

UWAGA!

Zgodnie z postanowieniami SIWZ udział w sesji otwarcia ofert zostanie umożliwiony przez Zamawiającego za pomocą środków komunikacji zdalnej, tj.: Zamawiający udostępni transmisję wideo on-line na swoim profilu na portalu Facebook.

 

Adres internetowy profilu Zamawiającego na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/UZSSZCZECIN/

 

Zamawiający rozpocznie transmisję w dniu 28.04.2020 r. od godz. 10:25. Otwarcie ofert planowane jest na godzinę 10:30.

 

 

%MCEPASTEBIN%

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron