A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi Specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry.

« powrót
30.12 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi Specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry.

Nr sprawy: Sz-351-285/2019

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020,  działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

 

Zamawiający zwraca się z poniższym Zaproszeniem do złożenia oferty:

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert Sz-351-285/2019

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Projekt Umowy – załącznik nr 2

Wyniki z dnia 13.01.2020r.

 

 

 

Termin składania ofert: 10.01.2020r. do godziny 09:00

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron