A A A _Drukuj

Prawo polskie


Ustawa o żegludze i rozporządzenia wykonawcze

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej                      <<<  pdf >>>

Pozostałe akty wykonawcze do ustawy o żegludze śródlądowej           <<<  link  >>>

 


 

Inne akty prawne związane z żeglugą śródlądową


Zarządzenia Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w sprawie przepisów miejscowych:

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.         <<<  PDF  >>> 

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.         <<<  PDF  >>>

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych     <<<  PDF  >>>

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.    <<<  PDF  >>>

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.     <<<  PDF  >>>

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 30. 07. 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych.   <<<  PDF  >>>

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.      <<<  PDF  >>>

 

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich.     <<<  PDF  >>>

projektowanie stron SSI - projektowanie stron